אופני ספינינג

LA-14004

אופני ספינינג - אופן השימוש
כיתוב למתקני גרינפילדס - גוף תחתון
אופני ספינינג - מרווח בטיחות