חתירה בתמיכת חזה משולב
טרייספס

LA-1418RT

שיווי משקל חתירה בתמיכת חזה - אופן השימוש
כיתוב למתקני גריפילדס - גוף תחתון
חתירה בתמיכת חזה משולב טרייספס אחורית - מרווח בטיחות