כורסת עבודת רגליים

LA-BL-059A

כורסת עבודת רגליים - אופן השימוש
כורסת עבודת רגליים - כיתוב
כורסת עבודת רגליים - מרווח בטיחות