מיטת עליית בטן

LA-14503

מיטת עליית בטן - אופן השימוש
הרקולס דחיפה - כיתוב
הרקולס דחיפה - מרווח בטיחות