מתקן אדיר ענק

LA-CRFT-18-ADIR-X2​

סכמת שירים למתקנים פונקציונאלים
מתקן אדיר ענק - אופן השימוש
מתקן אדיר ענק - מרווח בטיחות