דחיקת חזה הידראולי

LA-HYD-101

דחיקת חזה הידראלי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון
דחיקת חזה הידראולי - מרווח בטיחות