דחיקת כתפיים הידראולי

LA-HYD-109

דחיקת כתפיים הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון
דחיקת כתפיים הידראולי - מרווח בטיחות