יד אחורית הידראולי

LA-HYD-105

יד אחורית הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון
יד אחורית הידראולי - מרווח בטיחות