מתקן מקבילית כנף

LA-14809

מקבילית כנף - אופן השימוש
הרקולס דחיפה - כיתוב
מקבילית כנף - מרווח בטיחות