מתקן משולב StreetWorkout

LA-CRFT-18-26SW

סכמת שירים למתקנים פונקציונאלים
מתקן פונקציונאלי StreetWorkout - אופן השימוש
מתקן פונקציונאלי StreetWorkout - מרווח בטיחות