מתקן מתח

LA-BLO-041

מתקן מתח - אופן השימוש
מתקן מתח - כיתוב
מתקן מתח - מרווח בטיחות