סטפר הידראולי

LA-HYD-107

סטפר הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקני גרינפילדס - גוף תחתון
סטפר הידראולי - מרווח בטיחות