ספת לחיצת חזה הידראולי

LA-HYD-108

ספת לחיצת חזה הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון