סקוואט הידראולי

LA-HYD-102

סקוואט הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקני גרינפילדס - גוף תחתון
סקוואט הידראולי - מרווח בטיחות