פולי משיכה עליונה הידראולי

LA-HYD-104

פולי משיכה עליונה הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון
פולי משיכה עליונה הידראולי - מרווח בטיחות