פשיטת ברכיים הידראולי

LA-HYD-103

פשיטת ברכיים הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקני גרינפילדס - גוף תחתון