עבודת יד קידמית הידראולי

LA-HYD-106

יד קידמית הידראולי - אופן השימוש
כיתוב למתקנים הידראולים - גוף עליון
יד אחורית הידראולי - מרווח בטיחות