מדרגות קפיצה אירוביות

LA-1418JS

סט מדרגות קפיצה - אופן השימוש
מדרגות קפיצה אירוביות - כיתוב
מדרגות קפיצה אירוביות - מרווח בטיחות