סולם הליכת קופים "גל"

LA-14108MB

סולם הליכת קופים "גל" - אופן השימוש
סולם מתח - כיתוב
סולם מתח - מרווח בטיחות