מתקן משולב "ברקס"

LA-CRFT-18-BARAKS

סכמת שירים למתקנים פונקציונאלים
מתקן משולב ברקס - אופן השימוש
מתקן משולב ברקס - מרווח בטיחות